Harun Özer


Proje veya dijital katalog yaptırmak için
iletişim formu doldurabilirsiniz..

Yazan harunozer 29/10/2013

Open Closed Principle -Açık Kapalı Prensibi Open Closed prensibi kodun genişletilmeye açık, değiştirilmeye kapalı olması ilkesidir.

Yazan harunozer 30/10/2013

Single Responsibility Principle Single Responsibility Principle (Tek Sorumluluk Prensibi) bir sınıfın bir sorumluluğunun olması gerektiği prensibidir.

Yazan harunozer 31/10/2013

Liskov Substitution Principle - Liskov Yerdeğiştirme Prensibi Liskov Substitution Principle MIT programlama metodolojileri grup liderliği yapan Barbara Liskov tarafından öne sürülmüştür.

Yazan harunozer 3/11/2013

Dependency Inversion Principle Dependency Inversion Principle (Bağımlılıkların tersine çevrilmesi prensibi) alt sınıf ile üst sınıf arasında kesin bir bağ olmamasını savunur.

Yazan harunozer 4/11/2013

Interface Segregation Principle Interface Segregation Principle bir sınıf bir arayüzü uyguluyor ise, o sınıf o arayüzde tanımlı bütün metotları kullanmasını gerektiğini önerir.

Tasarım Desenleri ve Mimarileri