Harun Özer


Proje veya dijital katalog yaptırmak için
iletişim formu doldurabilirsiniz..

Yazan harunozer 5/12/2011

Sql server 2008 "Edit Top 200 Rows" seçeneğini değiştirmek Sql server 2008 de tablo düzenleme de 200 kayıt sınırını değiştirmek veya kaldırmak.

Yazan harunozer 9/12/2011

Sql Count Where Kullanımı Sql de Count bir alandaki değerleri saymaya yarar.Fakat direkt olarak örneğin Count(ID > 5) gibi büyük olanları say diyemeyiz.

Yazan harunozer 3/3/2012

Sql server datetime fonksiyonları t-sql de; datetime format,tarihin gününü almak,sadece saati almak,tarihin saat 00:00:00 formatında hesaplamak.İki tarih arasındaki farkı hesaplamak.

Yazan harunozer 13/3/2012

t-sql ile kayıtları tek satır olarak almak ve For Xml explicit select in For XML anahtarından faydalanılarak t-sql sorgusundan dönen kayıtları tek satır olarak alabiliriz. For xml anahtarı adından da anlaşılacağı üzere aslında sorguyu xml formatında tek kayıt olarak almaya yarar.

Yazan harunozer 21/12/2012

sql identity insert sql server da identity olarak tanımlanmış bir alana değer verilerek insert işlemi yapılabilinir.

Yazan harunozer 31/5/2014

t-sql bütün field isimlerini almak t-sql de INFORMATION_SCHEMA sistem view kullanılarak db deki bütün tablo ve field özellikleri okunabilir.

Yazan harunozer 23/6/2014

t-sql identity reset t-sql ile bir tablonun identity değeri setlenebilir. fakat setlenecek değerden büyük bir identity de kayıt varsa insert sırasında hata alınır.

Yazan harunozer 2/7/2014

t-sql foreignkey select query t-sql de foreignkey listesini almak için sys.foreign_key_columns system view dan yararlanılır. Bu view da seçili veritabanında ki ForeignKey lerin column bilgileri vardır.

Tasarım Desenleri ve Mimarileri