Harun Özer


Proje veya dijital katalog yaptırmak için
iletişim formu doldurabilirsiniz..

Yazan harunozer 27/2/2011

.Net de XML İşlemleri XML (Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili) W3C tarafından tanımlanmış,platrofrm bağımsız yani farklı sistemler tarafından kullanabilen veri saklama dilidir.

Yazan harunozer 12/3/2012

c#.net nullable int Bazı durumlarda int değişkeninin null değer almasına gerek duyulabilir.c# da bunu yapmak mümkündür.bunun için int? şeklinde tanımlama yapmak gerekir.

Yazan harunozer 18/3/2012

c#.net Extension method tanımlamak Extension method (genişletilebilir metod) .net in içindeki sınıflarına metodlar eklemek için kullanılır. Örneğin string sınıfında olmayan getLeft adında metod oluşturup string sınıfına eklenebilir ve str.getLeft şeklinde kolayca kullanılabilir.Böylece kendi kod kütüphanemizi oluşturabilir ve kolayca kullanabiliriz.

Yazan harunozer 18/3/2012

.net klasör işlemleri - System.IO net de dosya ve klasör işlemleri System IO namespace i altındaki classlar ile yapılır.Klasör oluşturmak,silmek,yazmak,özelliklerine erişmek, olup olmadığını kontrol etmek gibi işlemler bu namespace altındaki sınıflar yardımı ile yapılabilir.

Yazan harunozer 20/4/2012

.net dosya işlemleri - System.io .net de dosya işlemleri System.io namespace altındaki classlar ile yapılır. Bu yazıda (static) File, FileInfo, StreamWriter, StreamReader, sınıfları ile dosya kontrolü yapmak, dosya oluşturmak, dosya yazmak, dosya okumak, dosya özelliklerine erişmek, dosya silmek gibi işlemler yapacağız.

Yazan harunozer 11/2/2013

propertygrid browsable property attribute belirtmek c#.net içindeki PropertyGrid kontrolünde varsayılan olarak Browsable(true) attribute sini kullanan property ler görüntülenir. Fakat kendi belirteceğimiz bir attribute sahip property lerin görüntülenmesini isteyebiliriz. Bunun için PropertyGrid kontrolünün BrowsableAttributes özelliğini değiştirmemiz gerekir.

Yazan harunozer 7/7/2014

Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider is not registered windows application Eğer 64 bit işletim sistemi kullanıyorsanız ve 32 bit bir access veritabanına bağlanmaya çalışıyorsanız uygulamanız özelliklerini kontrol edin.

Tasarım Desenleri ve Mimarileri