Harun Özer


Proje veya dijital katalog yaptırmak için
iletişim formu doldurabilirsiniz..

Yazan harunozer 15/12/2012

Proxy Tasarım Deseni - Proxy Design Pattern Proxy tasarım deseni, structural grubuna ait oluşturulması karmaşık veya oluşturulması zaman alan işlemlerin kontrolünü sağlar. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %80 civarındadır ve yapı bakımından basittir.

Yazan harunozer 10/12/2012

Flyweight Tasarım Deseni - Flyweight Design Pattern Flyweight tasarım deseni; structural tasarım grubuna ait, sık kullanılan nesnelerin bellek yönetimini kontrol etmek için kullanılan bir tasarım desenidir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %20 civarındadır.

Yazan harunozer 9/12/2012

Facade Tasarım Deseni - Facade Design Pattern Facade tasarım deseni; structural grubuna ait, alt sistemlerin direkt olarak kullanılması yerine alt sistemdeki nesneleri kullanan başka bir nesne üzerinden kullanılmasını sağlayan tasarım desenidir. Dofactory.com a göre en sık kullanılan tasarım desenlerinden birisidir.

Yazan harunozer 9/12/2012

Decorator Tasarım Deseni - Decorator Design Pattern Decorator tasarım deseni; structural grubuna ait bir yapıya dinamik olarak yeni metotlar eklenmesini düzenleyen bir tasarım desenidir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %60 civarındadır.

Yazan harunozer 8/12/2012

Composite Tasarım Deseni - Composite Design Pattern Composite tasarım deseni structual grubuna ait; ağaç yapısında ki nesne kalıplarının hiyerarşik olarak iç içe kullanılmasını düzenlemektir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %80 civarındadır.

Yazan harunozer 8/12/2012

Bridge Tasarım Deseni - Bridge Design Pattern Bridge design pattern (köprü); structural grubuna ait nesnelerin modelleme ve uygulanmasını ayrı sınıf hiyerarşilerinde tanımlanmasını düzenleyerek daha esnek bir yapıda olmasını sağlar. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %60 civarındadır.

Yazan harunozer 4/12/2012

Adapter Tasarım Deseni - Adapter Design Pattern Adapter tasarım deseni; structural grubuna ait, uygulamada ki bir yapıya dışarıdaki bir yapıyı uygulamayı düzenleyen bir tasarım desenidir. Uygulanması basittir ve dofactory.com a göre en sık kullanılan tasarım desenlerinden biridir.

Yazan harunozer 4/12/2012

Visitor Tasarım Deseni - Visitor Design Pattern Visitor tasarım deseni (ziyaretçi tasarım deseni), behavioral grubuna ait inceleyeceğimiz son tasarım desenidir. Uygulamada ki sınıflara yeni metotlar eklenmesini düzenleyen bir tasarım desenidir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı 20% civarındadır.

Yazan harunozer 2/12/2012

Template Method Tasarım Deseni - Template Method Design Pattern Template tasarım deseni; behavioral grubuna ait bir algoritmanın adımlarının abstract sınıfta tanımlanarak farklı adımların concrete sınıflarında overwrite edilip çalıştırılmasını düzenler. Dofactory.com a göre kullanım oranı %60 civarındadır.

Yazan harunozer 2/12/2012

Strategy Tasarım Deseni - Strategy Design Pattern Strategy tasarım deseni behavioral grubuna ait, bir işlemin birden fazla şekilde gerçekleştirile bilineceği durumları düzenleyen tasarım desenidir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %80 civarıdır ve uygulanması basit tasarım desenlerindendir.


Tasarım Desenleri ve Mimarileri