Harun Özer


Proje veya dijital katalog yaptırmak için
iletişim formu doldurabilirsiniz..

Yazan harunozer 7/7/2014

Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider is not registered windows application Eğer 64 bit işletim sistemi kullanıyorsanız ve 32 bit bir access veritabanına bağlanmaya çalışıyorsanız uygulamanız özelliklerini kontrol edin.

Yazan harunozer 2/7/2014

t-sql foreignkey select query t-sql de foreignkey listesini almak için sys.foreign_key_columns system view dan yararlanılır. Bu view da seçili veritabanında ki ForeignKey lerin column bilgileri vardır.

Yazan harunozer 23/6/2014

t-sql identity reset t-sql ile bir tablonun identity değeri setlenebilir. fakat setlenecek değerden büyük bir identity de kayıt varsa insert sırasında hata alınır.

Yazan harunozer 31/5/2014

t-sql bütün field isimlerini almak t-sql de INFORMATION_SCHEMA sistem view kullanılarak db deki bütün tablo ve field özellikleri okunabilir.

Yazan harunozer 21/12/2012

sql identity insert sql server da identity olarak tanımlanmış bir alana değer verilerek insert işlemi yapılabilinir.

Yazan harunozer 10/4/2012

FCKeditor internet explorer 9 bug FCKeditor 2.6.7 ie9 dialog pencereleri açılması hatası çözümü

Yazan harunozer 12/3/2012

c#.net nullable int Bazı durumlarda int değişkeninin null değer almasına gerek duyulabilir.c# da bunu yapmak mümkündür.bunun için int? şeklinde tanımlama yapmak gerekir.

Yazan harunozer 3/3/2012

Sql server datetime fonksiyonları t-sql de; datetime format,tarihin gününü almak,sadece saati almak,tarihin saat 00:00:00 formatında hesaplamak.İki tarih arasındaki farkı hesaplamak.

Yazan harunozer 13/12/2011

Sql server da tablo kopyalamak t-sql ile tablo kopyalamak veya bir sorgunun sonucunu tabloya kaydetmek. ilişkiler,Primary Key,Idetity yapıları bu şekilde kopyalanmaz.

Yazan harunozer 9/12/2011

Sql Count Where Kullanımı Sql de Count bir alandaki değerleri saymaya yarar.Fakat direkt olarak örneğin Count(ID > 5) gibi büyük olanları say diyemeyiz.


Tasarım Desenleri ve Mimarileri