Harun Özer


Proje veya dijital katalog yaptırmak için
iletişim formu doldurabilirsiniz..

Yazan harunozer 11/2/2013

propertygrid browsable property attribute belirtmek c#.net içindeki PropertyGrid kontrolünde varsayılan olarak Browsable(true) attribute sini kullanan property ler görüntülenir. Fakat kendi belirteceğimiz bir attribute sahip property lerin görüntülenmesini isteyebiliriz. Bunun için PropertyGrid kontrolünün BrowsableAttributes özelliğini değiştirmemiz gerekir.

Yazan harunozer 15/12/2012

Proxy Tasarım Deseni - Proxy Design Pattern Proxy tasarım deseni, structural grubuna ait oluşturulması karmaşık veya oluşturulması zaman alan işlemlerin kontrolünü sağlar. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %80 civarındadır ve yapı bakımından basittir.

Yazan harunozer 10/12/2012

Flyweight Tasarım Deseni - Flyweight Design Pattern Flyweight tasarım deseni; structural tasarım grubuna ait, sık kullanılan nesnelerin bellek yönetimini kontrol etmek için kullanılan bir tasarım desenidir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %20 civarındadır.

Yazan harunozer 9/12/2012

Facade Tasarım Deseni - Facade Design Pattern Facade tasarım deseni; structural grubuna ait, alt sistemlerin direkt olarak kullanılması yerine alt sistemdeki nesneleri kullanan başka bir nesne üzerinden kullanılmasını sağlayan tasarım desenidir. Dofactory.com a göre en sık kullanılan tasarım desenlerinden birisidir.

Yazan harunozer 9/12/2012

Decorator Tasarım Deseni - Decorator Design Pattern Decorator tasarım deseni; structural grubuna ait bir yapıya dinamik olarak yeni metotlar eklenmesini düzenleyen bir tasarım desenidir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %60 civarındadır.

Yazan harunozer 8/12/2012

Composite Tasarım Deseni - Composite Design Pattern Composite tasarım deseni structual grubuna ait; ağaç yapısında ki nesne kalıplarının hiyerarşik olarak iç içe kullanılmasını düzenlemektir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %80 civarındadır.

Yazan harunozer 8/12/2012

Bridge Tasarım Deseni - Bridge Design Pattern Bridge design pattern (köprü); structural grubuna ait nesnelerin modelleme ve uygulanmasını ayrı sınıf hiyerarşilerinde tanımlanmasını düzenleyerek daha esnek bir yapıda olmasını sağlar. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı %60 civarındadır.

Yazan harunozer 4/12/2012

Adapter Tasarım Deseni - Adapter Design Pattern Adapter tasarım deseni; structural grubuna ait, uygulamada ki bir yapıya dışarıdaki bir yapıyı uygulamayı düzenleyen bir tasarım desenidir. Uygulanması basittir ve dofactory.com a göre en sık kullanılan tasarım desenlerinden biridir.

Yazan harunozer 4/12/2012

Visitor Tasarım Deseni - Visitor Design Pattern Visitor tasarım deseni (ziyaretçi tasarım deseni), behavioral grubuna ait inceleyeceğimiz son tasarım desenidir. Uygulamada ki sınıflara yeni metotlar eklenmesini düzenleyen bir tasarım desenidir. Dofactory.com a göre kullanım sıklığı 20% civarındadır.

Yazan harunozer 2/12/2012

Template Method Tasarım Deseni - Template Method Design Pattern Template tasarım deseni; behavioral grubuna ait bir algoritmanın adımlarının abstract sınıfta tanımlanarak farklı adımların concrete sınıflarında overwrite edilip çalıştırılmasını düzenler. Dofactory.com a göre kullanım oranı %60 civarındadır.


Tasarım Desenleri ve Mimarileri