Harun Özer


Proje veya dijital katalog yaptırmak için
iletişim formu doldurabilirsiniz..

<< .net dosya işlemleri - System.io | Singleton Tasarım Deseni - Singleton Design Pattern>>

Tasarım Desenleri - Design Patterns

Yazar harunozer 05 October 2012

Tasarım Desenleri - Design Patterns Bu makalede tasarım deseni (Design Pattern) in ne olduğunu, en çok kullanılan tasarım desenlerinin hangileri olduğunu anlatmaya çalışacağım. Vakit buldukca (yani öğrendikce :) ) de bu tasarım desenleri ile ilgili makaleler(örnekleri ile birlikte) yazmaya çalışacağım.

Tasarım deseni  (Design Pattern) nedir?

Tasarım desenleri nesne tabanlı dillerde (c#,java gibi) uygulama geliştirilirken karşılaşılan sorunlara çözümler getiren kalıplardır. Tasarım desenleri çalışan kod veya algoritma değildir. Sınıfların iyi bir şekilde nasıl olacağını belirten yöntemlerdir. Uygulamaların geliştirilebilirliğini (esnekliğini) ve kalitesini arttır, geliştirme süresini azaltır ve kodların anlaşılabilirliliğini sağlarlar. Bazı tasarım desenleri ise uygulamalara sanatsal bir boyut katar. Tasarım desenleri 3 ana gruba ayrılır.

1-Creatinal Patterns (Kurucu Desenler):  Nesnelerin oluşturulması ve yönetilmesi ile ilgili desenlerdir.

 • Singleton: Uygulamanın yaşam süresince bir nesnenin bir kez oluşturulmasını sağlar.
 • Abstract Factory: Birbirleri ile ilişkili sınıfların oluşturulmasını düzenler.
 • Builder: Biden fazla parçadan oluşan nesnelerin üretilmesinden sorumludur.
 • Factory Method: Aynı arayüzü kullanan nesnelerin üretiminden sorumludur.
 • Prototype: Var olan nesnelerin kopyasının üretiminden sorumludur.

2- Behavioral Patterns (Davranışsal Desenler): Birden fazla sınıfın bir işi yerine getirirken nasıl davranacağını belirleyen desenlerdir.

 • Chain of responsibility: Bir isteğin belli sınıflar içinde gezdirilerek ilgili sınıfın işlem yapmasını yönetir.
 • Command: İşlemlerin nesne haline getirilip başka bir nesne(invoker) üzerinden tetiklendiği bir tasarım desenidir.
 • Interpreter: İşlemlerin nesne haline getirilip başka bir nesne(invoker) üzerinden tetiklendiği bir tasarım desenidir.
 • Iterator: Nesne koleksyonlarının elemanlarını belirlenen kurallara göre elde edilmesini düzenler.
 • Mediator: Çalışmaları birbirleri ile aynı arayüzden türeyen nesnelerin durumlarına bağlı olan nesnelerin davranışlarını düzenler.
 • Memento: Bir nesnenin tamamının veya bazı özelliklerinin tutularak sonradan tekrar elde edilmesini sağlar.
 • Observer: Bir nesnede meydana gelen değişikliklerde içinde bulundurduğu listede bulunan nesnelere haber gönderen tasarım desenidir.
 • State: Nesnelerin farklı durumlarda farklı çalışmalarını sağlar.
 • Strategy: Bir işlemin birden fazla şekilde gerçekleştirile bilineceği durumları düzenler.
 • Template method:Bir algoritmanın adımlarının abstract sınıfta tanımlanarak farklı adımların concrete sınıflarında overwrite edilip çalıştırılmasını düzenler.
 • Visitor: Uygulamada ki sınıflara yeni metotlar eklenmesini düzenler.

3-Structural Patterns (Yapısal Desenler):  Nesnelerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen desenlerdir.

 • Adapter: Uygulamada ki bir yapıya dışarıdaki bir yapıyı uygulamayı düzenler.
 • Bridge: Nesnelerin modelleme ve uygulanmasını ayrı sınıf hiyerarşilerinde tanımlanmasını düzenler.
 • Composite: Ağaç yapısında ki nesne kalıplarının hiyerarşik olarak iç içe kullanılmasını düzenler.
 • Decorator: Bir yapıya dinamik olarak yeni metotlar eklenmesini düzenler.
 • Façade: Alt sistemlerin direkt olarak kullanılması yerine alt sistemdeki nesneleri kullanan başka bir nesne üzerinden kullanılmasını sağlar.
 • Flyweight: Sık kullanılan nesnelerin bellek yönetimini kontrol etmek için kullanılan bir tasarım desenidir.
 • Proxy: Oluşturulması karmaşık veya oluşturulması zaman alan işlemlerin kontrolünü sağlar.

Tam Sayfa
Tags tasarım desenleri,
Kategoriler Tasarım Desenleri
İşlemler
Bu Makale 18  Kez Beğenildi.
İsim :    
e-Mail :    
Web Site :  
İmage :  
Güvenlik Kodu :  

Güvenlik Resmi
Resmi Yenile
    
Yorum :  
Tasarım Desenleri ve Mimarileri