Harun Özer


Proje veya dijital katalog yaptırmak için
iletişim formu doldurabilirsiniz..

<< Javascript excel oluşturma ve indirme | Xamarin Nedir ve Xamarin Sayfa Yapıları>>

Android Activity Açmak

Yazar harunozer 28 February 2016

Android Activity Açmak Android uygulamasında her ekranın bir activity olduğunu söylemiştik. Bu yazımızda birden fazla activity ile çalışmayı ve activityler arasında veri göndermeyi inceleyeceğiz.

Örnek uygulamamızda 2 adet activity olacak. MainActivity ve SubActivity. Main activity de basit bir form olacak. Kaydet tıklandığında “Intent” nesnesi oluşturup form a girilen verileri ve görüntülemek istediğimiz activityi tanımlayacağız. startActivity metodu ile de SubActivity de verileri görüntüleyeceğiz.

İlk olarak android studio da proje oluşturalım. MainLayout otomatik oluşturulmuş olacaktır. Proje ağacında New => Activity => Empty Activity ile yeni bir activity daha oluşturalım. Activity Name “SubActivity” layout name “activity_sub” verelim. Package name olarak da proje package name ini yazalım. Proje ağacımıza “SubActivity” sınıfı ve “activity_sub.xml” layout nesneleri  eklenmiş oldu. Bu activity e TextView ve Buton ekleyelim. TextView adı “tvBilgi”, buton adı “btnGeri” olsun. “activity_sub” ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

 

Şimdi de SubActivity java class içinde TextView ve Button için nesneler oluşturacağız ve gönderilen değeri “tvBilgi” içine yazacağız. Geri tıklandığında da finish() metodu ile Activity i kapatacağız. SubActivity sınıfı aşağıdaki gibi olacaktır.

public class SubActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_sub);

        TextView bilgi = (TextView)findViewById(R.id.tvBilgi);
        Button btnGeri = (Button)findViewById(R.id.btnGeri);

        btnGeri.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });

        String bilgiMetni;
        bilgiMetni = getIntent().getExtras().getString("ad") + " " + getIntent().getExtras().getString("yas") ;
        bilgi.setText(bilgiMetni);

    }
}

 

Burada ki finish() metodu Activity sınıfına ait bit metottur. Mevcut Activity i sonlandırmamızı sağlar. getIntent() metodu da activity sınıfına aittir ve Intent nesnesi verir. Bu Intent nesnesi MainActivity de oluşturacağımız ve değerleri bastığımız intent nesnesine erişmemizi sağlar.

Şimdi de MainActivity i düzenleyelim. Activity içine 1 EditText, 1 Number Text Field ve 1 buton ekleyelim. 1. Edit textimiz ad için 2. Edit textimiz de yaş içindir. İd değerlerini “etAd” ve “etYas” olarak setleyelim. Buton id si de “btnGonder” yapalım. “activity_main” ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

MainActivity sınıfımız da bu alanları okuyup “sub_activity” e parametre olarak değerleri gönderip görüntüleme işini yapalım. Bunun için Intent nesnesinden faydalanacağız. Intent nesnesi oluşturup putExtra ile parametrelerimizi ekleyip startActivity metodu ile de activity i görüntüleyeceğiz. MainActivity sınıfı kodlaması şu şekilde olmalıdır.

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        final TextView etAd = (TextView)findViewById(R.id.etAd);
        final TextView etYas = (TextView)findViewById(R.id.etYas);
        Button btnGonder = (Button)findViewById(R.id.btnGonder);

        btnGonder.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent actSubIntent = new Intent(getApplicationContext(),SubActivity.class);
                actSubIntent.putExtra("ad",etAd.getText().toString());
                actSubIntent.putExtra("yas",etYas.getText().toString());
                startActivity(actSubIntent);
            }
        });

    }
}

 

Uygulamamızın Android Studio projesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

activity_acmak.rar

Tam Sayfa
Tags Android,
Kategoriler Android
İşlemler
Bu Makale 0  Kez Beğenildi.
İsim :    
e-Mail :    
Web Site :  
İmage :  
Güvenlik Kodu :  

Güvenlik Resmi
Resmi Yenile
    
Yorum :  
Tasarım Desenleri ve Mimarileri